Duális képzések

A duális képzés definícióját az Nftv. 108. § 1.b. pont tartalmazza. Eszerint:

„duális képzés: a műszaki, informatika, agrár, természettudomány vagy gazdaságtudományok képzési területen indított gyakorlatigényes alapképzési szakon, szociális munka alapképzési szakon, illetve a felsorolt képzési területhez tartozó mesterképzési szakon folytatott képzés azon formája, amelyben a szak - képzési és kimeneti követelményeknek megfelelően meghatározott, teljes idejű, a képzési időszakra, a képzés módszereire, a tanórára, a megszerzett tudás értékelésére egyedi rendelkezéseket tartalmazó - tanterve szerint a gyakorlati képzés a Duális Képzési Tanács által meghatározott keretek között, minősített szervezetnél folyik.”

A duális képzés a gyakorlatigényes alapképzési szakon folytatott képzés azon formája, amelyben a szakmailag minősített vállalatoknál folytatható gyakorlati képzések tantervi tartalmuknál, struktúrájuknál és a vállalatoknál töltendő, megnövelt óraszámuknál fogva növelik a hallgatók szakmai kompetenciáját, vállalati üzemeltetési ismereteit és vállalati kultúráját. 2017 szeptemberétől hat képzési területen (műszaki, informatika, agrár, természettudomány, gazdaságtudományok, valamint szociális munka) indulnak el a duális képzési formájú szakok. A Kaposvári Egyetem agrár és gazdaságtudományok képzési területen indít duális képzési formában szakokat.

A duális képzés tanterve a hagyományos képzéssel megegyezően 7 félév, amelyben a hallgatók tanévenként 26 hetet töltenek az intézményben, 22 hetet pedig a gyakorló helyen. A duális képzés részletes időtervei az alábbi linkeken találhatók:
 

xlsAKK Mezőgazdasági mérnök időterve48.50 KB

xlsAKK Természetvédelmi mérnök időterve34.50 KB

xlsxGTK időterve12.41 KB

 

A hallgatót a munkavégzésért jogszabályban rögzített díjazás illeti, melyet a fogadó vállalat fizet a képzés teljes ideje alatt.
A duális képzéses formából mind a hallgató, mind a vállalat kötelezettség nélkül kiléphet, a munkaszerződés felmondására vonatkozó törvényi előírások szerint. Ebben az esetben a hallgató a „normál” nem duális formában folytathatja a szakon elkezdett tanulmányait.

 

A duális képzési formájú szakokra történő jelentkezés a 2017. évi felvételi eljárásban két, egymással párhuzamos szakaszból áll:
 1. állami általános felvételi eljárásból, mely megegyezik a „hagyományos” (azaz a nem duális formában hirdetett) alapképzési szakra történő felvételi eljárással, és
 2. vállalati felvételi szakaszból.
A felvételi tájékoztatóban a „hagyományos” alapszakok mellett lábjegyzetben feltüntetésre került, amennyiben az adott alapszak duális formában is indul.

A jelentkezés menete a következő: a jelentkező az általános módon benyújtja jelentkezését a – duális formában is meghirdetett – szakra az állami felvételi eljárásban (felvételi eljárás 1. szakasza).
 
A jelentkezési határidő: 2017. február 15.
 

Amennyiben a jelentkező duális szakra szeretne felvételt nyerni, akkor a felsőoktatási intézménybe jelentkezéssel párhuzamosan fel kell vennie a kapcsolatot az adott szakra hallgatót fogadó vállalati partnerrel/partnerekkel (több céghez is lehet jelentkezni). A vállalati partnerek közül a jelentkező választja ki a számára legszimpatikusabb(ak)at. A partnerszervezetek profiljáról, tevékenységéről, elérhetőségeiről, stb. a vállalati weboldalakon lehet tájékozódni. Az együttműködő szervezetek listája a partnerszervezetek menüpontban, karok szerinti bontásban találhatók.
 
A jelentkező a vállalattól kapott tájékoztatás szerint vehet részt a vállalati felvételi eljárásban (felvételi eljárás 2. szakasza). A vállalati felvételi eljárás részletei (időpontja, helye, módja, kapcsolatfelvételi lehetőségek stb.) ugyancsak a partnerszervezet saját honlapján, valamint az egyetemi honlapon érhetők el.
 
Ezt követően a vállalat legkésőbb a felvételi sorrend-módosítási határidőt megelőzően, de legkésőbb 2017. június 30-ig tájékoztatja a jelentkezőket és az egyetemet a kiválasztás eredményéről.
 
A jelentkezőnek – a sikeres vagy sikertelen vállalati felvételi eljárás ismeretében – ideje és lehetősége marad, hogy az állami felvételi eljárásban a jelentkezési sorrendjét – a besorolási döntés (ponthatárhúzás) időpontját megelőző 14. napig terjedő határidőn belül – egy alkalommal módosíthassa. A jelentkezési sorrend változtatásának várható időpontja: 2017. július 7. A sikertelen vállalati felvételi eljárás nem érinti az általános felvételi eljárást és nem befolyásolja a ponthatárhúzás eredményét.
Az Agrár- és Környezettudományi Karon duális képzési formában hirdetett szakok a 2017/2018. tanévben
 • A 2017/2018-as tanévben a Kaposvári Egyetem Agrár- és Környezettudományi Karán két alapképzési szakra lehet duális képzési formában jelentkezni, állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában.Mezőgazdasági mérnök BSc szak – képzési idő: 7 félév. Duális képzésre felvehető maximális létszám a szakon: 40 fő.

 • Természetvédelmi mérnök BSc szak – képzési idő: 7 félév. Duális képzésre felvehető maximális létszám a szakon: 10 fő.

 

A Gazdaságtudományi Karon duális képzési formában hirdetett szakok a 2017/2018. tanévben
 • A 2017/2018-as tanévben a Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Karán három alapképzési szakra lehet duális képzési formában jelentkezni, állami és önköltséges finanszírozási formában egyaránt.Vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak – képzési idő 6+1 félév. Duális képzésre tervezhető maximális létszám a szakon: 10 hallgató.

 • Pénzügy és számvitel BA szak – képzési idő 6+1 félév. Duális képzésre tervezhető maximális létszám a szakon 17 hallgató.

 • Kereskedelem és marketing BA szak – képzési idő 6+1félév. Duális képzésre tervezhető létszám a szakon 3 hallgató.
Az alábbiakban szakonként ismertetjük a duális képzéseink partnerszervezeteinek listáját, ahol a hallgatók gyakorlati képzési idejüket tölthetik. A táblázatban megtalálható a szervezetek elérhetősége, amelyen további információk kérhetőek a jelentkezés módjáról.
Az egyes vállalatok által kínált gyakorlati lehetőségekről a cégek neve melletti linkre kattintva tájékozódhatnak.
 

Az Agrár- és Környezettudományi Karon induló duális képzések partnerszervezetei

Az alábbiakban szakonként ismertetjük a duális képzéseink partnerszervezeteinek listáját, ahol a hallgatók gyakorlati képzési idejüket tölthetik. A táblázatban megtalálható a szervezetek elérhetősége, amelyen további információk kérhetőek a jelentkezés módjáról.
 
 

Partnerszervezetek

Kapcsolattartó

Adott vállalathoz felvehető hallgatók száma szakonként

név, beosztás

elérhetőség

Mezőgazdasági
mérnök BSc

Természetvédelmi
mérnök BSc

Agrária Mezőgazdasági Zrt.

Jusztusz Bettina
mb. pénzügyi vezető

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
20/578-3930

1

0

 

Szijjártó Pál
üzletág vezető

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
30/935-0352

2

0

 
Dr. Kemény Gábor
ügyvezető
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
30/866-4939
1 0
Bábolna Tetra Kft.
http://babolnatetra.com/
 

Orbán Attila
igazgató

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
34/568-152

3

0

Bábolna Brojler Kft.
http://brojler.hu/

 

Fekete Tímea

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
30/7082-768

3

0

Bos-Frucht Agrárszövetkezet

tajékoztató

Németh Balázs
növénytermesztési ágazatvezető

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

3

0

Dalmand Zrt.
http://www.bonafarmcsoport.hu/bonafarm-csoport/dalmand-zrt/

tájékoztató

Blandl-Fazekas Alexandra
képzési munkatárs

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
20/499-5257

2

0

Dél-Pest Megyei Mezőgazdasági Zrt.
http://www.dpmgrt.hu/

Muhari Pál
termelési vezérigazgató-helyettes

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
20/945-1942

1

0

Herman Ottó Intézet
http://www.hoi.hu/
 

Harangozó Tímea titkársági koordinátor

Dr. Szabó Gergely
szakreferens

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
1/ 362-8109
30/504-3406
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
1/362-8119
30/479-7999

0

2

Hubertus Agráripari Bt.
http://www.hubertus.hu

tájékoztató

Dr. Kemény Gábor
ágazatvezető
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
30/866-4939
2 0
 

Bakos István Attila
vezérigazgató-helyettes

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
96/577-100

1

0

Sárvári Mezőgazdasági Zrt.
http://www.mezort.hu/sarvarceg.html

tájékoztató

Samu László
vezérigazgató-helyettes

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
95/321-501

1

0

Összesen

 

 

20

2

Mindösszesen

 

 

22

A Gazdaságtudományi Karon induló duális képzések partnerszervezetei

Az alábbiakban szakonként ismertetjük a duális képzéseink partnerszervezeteinek listáját, ahol a hallgatók gyakorlati képzési idejüket tölthetik. A táblázatban megtalálható a szervezetek elérhetősége, amelyen további információk kérhetőek a jelentkezés módjáról.
 
 

Partnerszervezetek

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó
elérhetősége

Adott vállalathoz felvehető
hallgatók száma szakonként

Vidékfejlesztési
agrármérnök BSc

Pénzügy
és számvitel BA

Kereskedelem
és marketing BA

Kapos Ternero Kft.
http://kaposternero.hu/index.html

Juhász Pál,
ügyvezető igazgató
Juhász Jetske

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
30/336-7696

1

0

0

Videoton Elektro-PLAST Kft.
http://www.vtep.videoton.hu/
 

Budai Mónika, HR vezető

budai.monika@
vtep.videoton.hu

82/502-100

0

1

0

Herman Ottó Intézet
http://www.hoi.hu/
 

Dr. Szabó Gergely,
szakreferens

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
30/479-7999

1

0

0

Hubertus Agráripari Bt.
http://www.hubertus.hu

tájékoztató

Dr. Kemény Gábor
ágazatvezető
gabor.kemeny@
hubertus.hu

30/866-4939
0 1 1

Somogy Megyei Kormányhivatal
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy

tájékoztató

Heizer Zoltán,
gazdasági vezető

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
82 502 600

1

1

0

Összesen

 

 

3

3

1

Mindösszesen

 

 

7

Tisztelt Érdeklődő!
 
A Kaposvári Egyetem agrár (a) és gazdaságtudományok (gt) képzési területen 2018 szeptemberétől is tervezi duális képzéseinek indítását, az alábbi alapszakokon:
 
 • Mezőgazdasági mérnök BSc (a)
 • Természetvédelmi mérnök BSc (a)
 • Vidékfejlesztési agrármérnök BSc (a)
 • Kereskedelem és marketing BA (gt)
 • Pénzügy és számvitel BA szak (gt)
 
Képzéseinkkel kapcsolatos érdeklődését megtisztelőnek tartjuk, amennyiben partnervállalatként szeretne bekapcsolódni hallgatóink gyakorlatorientált képzésébe, keressen bennünket az alábbi elérhetőségeken. Észrevételeikkel, javaslataikkal forduljon hozzánk bizalommal!
 
Mezőgazdasági mérnök, Természetvédelmi mérnök BSc szakok esetében
Agrár- és Környezettudományi Kar
Dr. Áprily Szilvia, oktatási és akkreditációs dékánhelyettes
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
+36 82/505-800 (2008 mellék)
 
Vidékfejlesztési agrármérnök BSc, Kereskedelem és marketing, illetve Pénzügy és számvitel BA szakok esetében
Gazdaságtudományi Kar
Dr. Csonka Arnold, oktatási dékánhelyettes
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
+36 82/505-800 (3000 mellék)

FELVÉTELI 2017

 

Meghirdetett képzések

ke 2017

 

Agrár-és Környezettudományi Kar

akk 2017


Gazdaságtudományi Kar

gtk 2017


Pegagógai Kar

pk 2017


Rippl-Rónai Művészeti Kar

mk 2017

Menü

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.